Acerca de Dr. Yan Katsnelson
Escuela de Medicina Hospital Brigham and Women del Harvard Medical Center
Educación Universidad de Chicago
Organización Fundador de USA Vein Clinics, USA Vascular Centers, USA Fibroid Centers y USA Oncology Centers